News

er3.jpg
Par zvejas tiesību nomas piešķiršanu komerczvejai SIA "Avots 4" PDF Печать E-mail
04.07.2024 19:03
Ogres novada pašvaldības dome 27. jūnija sēdē atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības komerczvejai Ķeguma HES ūdenskrātuvē juridiskai personai SIA “Avots 4”, ievērojot šādu zvejas rīku skaita limitu – 4 zivju murdi ar atvērumu virs 30 metriem, bet ne vairāk kā 100 metriem. 
2024. gada 8. aprīlī stājās spēkā Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9/2024 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Ogres novadā”, kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos.
Pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no SIA “Avots 4” par zvejas tiesību nomas piešķiršanu komerczvejai ar četriem zivju murdiem Ķeguma HES ūdenskrātuvē. SIA “Avots 4” ir ģimenes uzņēmums, kas ir dibināts 1994. gadā. Tā pamatspecifikācija ir Rīgas jūras līča piekrastes zvejniecība, taču uzņēmums ir sācis pievērsties arī zvejai Latvijas iekšējos ūdeņos. Nozvejotā produkcija tiks realizētta tikai Latvijas iekšējā tirgū. Pretendents ir izpildījis visas saistošajos noteikumos noteiktās prasības, līdz ar to tam tiek piešķirtas rūpnieciskās zvejas tiesības komerczvejai.